Pedagogische visie
In de pedagogische visie van de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland staat de peuter en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig individu.
Op de peuterspeelzalen wordt de totale ontwikkeling van kinderen op een evenwichtige wijze gestimuleerd.
Belangrijke factoren zijn het bevorderen van de zelfstandigheid van het kind, respect voor autonomie van het kind, aansluiten bij het niveau en bieden van verschillende ontplooiingskansen.
Kenmerkend voor de groepen is een vaste samenstelling. Instroom van kinderen vindt plaats op basis van het plaatsingsbeleid. Kinderen stromen doorgaans uit op basis van hun bereikte schoolleeftijd (4 jaar). Het gehele beleidsplan is op iedere locatie aanwezig en mag ingezien worden. Per locatie is in het eigen werkplan uitgewerkt hoe de leidsters vorm geven aan het beleid.

Observeren van peuters tijdens de speelzaal
De Stichting vindt het van belang dat leidsters de ontwikkeling van peuters goed kunnen volgen. Daartoe gebruiken wij een observatie systeem, het Ontluikings Volgsysteem Peuters (OVP).

Alle leidsters zijn getraind in het werken met het OVP. Door regelmatig te noteren welke stapjes het kind zet in zijn of haar ontwikkeling, kunnen leidsters hun begeleiding hier beter op afstemmen. Peuters worden minimaal twee keer geobserveerd aan de hand van de ontwikkelingslijnen uit het OVP.
De uitkomst hiervan wordt altijd met de ouder(s)/ verzorger(s) besproken.
Voor peuters waar de leidster zorg om heeft (gedrag of ontwikkeling) hebben we een zorgprotocol opgesteld.

Wanneer een peuter van de speelzaal af gaat vult de leidster een overdrachtsformulier in, waarop zij haar kijk op de ontwikkeling weergeeft.
Het overdrachtsformulier wordt besproken met de ouder(s) en aan de betreffende basisschool afgegeven. Zo nodig wordt er een mondelinge toelichting gegeven (we spreken dan van een warme overdracht). Ouders zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Voor het werken met het observatiesysteem zijn strikte afspraken gemaakt met de leidsters omtrent de waarborging van privacygegevens.

Minimabeleid van de gemeente helpt veel ouders om gebruik te kunnen maken van de peuterspeelzaal.
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau en een beperkt vermogen kunnen sinds 2008 de kosten voor de peuterspeelzaal vergoed krijgen, hiervoor heeft de gemeente een minimabeleid opgesteld. 

De gemeente heeft dit via de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld (IGSD) geregeld. Ouders met meer vermogen en/of een hoger inkomen ontvangen een lagere of geen vergoeding.

Wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?

  • Een aanvraag doen voor bijzondere bijstand bij de IGSD Steenwijkerland-Westerveld. Locatie Werkplein (iedere werkdag van 9 tot 13 uur; de Vesting 11 – 13, 8332 GL Steenwijk, Telefonisch iedere werkdag uitsluitend van 9 tot 10 uur, op 0521 – 538980. Of via e-mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
  • Hiervoor zijn gegevens nodig van de peuter en uw inkomen en vermogen.
  • Op basis van uw inkomen en vermogen wordt berekend òf en hoeveel u kunt terugkrijgen.
  • Maandelijks stuurt u een kopie van uw bankafschrift waarop de betaling van ouderbijdrage staat vermeld.
  • Daarop ontvangt u van de IGSD Steenwijkerland-Westerveld de vastgestelde vergoeding.

Meer informatie vindt u op www.igsd-sw.nl