Peuterspeelzaal 't Molentje te Steenwijk

VVE extra Peuterspeelzaal 't Molentje (centrum)
Onnadwarsstraat 2
8331 HN  Steenwijk
Telefoon 06 - 572 49 482

Indeling groepen:
-Maandagochtend en vrijdagochtend 
 onder leiding van juf Patricia
-Maandagmiddag en woensdagochtend
 onder leiding van juf Patricia en juf Simone
-3 Plus groep (Piramide) op dinsdagmiddag en
 donderdagochtend onder leiding van
 juf Simone en juf Joke

Openingstijden:
's Morgens van 8.30 tot 11.15 uur
's Middags van 13.00 tot 15.30 uur
 

Meer nieuws van peuterspeelzaal 't Molentje

Peuterspeelzaal het Molentje te Steenwijk Peuterspeelzaal het Molentje te Steenwijk

Peuterspeelzaal het Molentje te Steenwijk Peuterspeelzaal het Molentje te Steenwijk