Piramide is een educatieve methode voor kinderen van 3 tot 7 jaar oud. 

De basis van Piramide is spelenderwijs ontdekken en leren. Deze educatieve methode biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Alle peuterspeelzalen werken met de Piramide methode. 

 

Enkele kenmerken van Piramide zijn;

  • Piramide heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speelomgeving waarin kinderen zich prettig voelen krijgen ze volop kansen om eigen initiatieven te nemen in spel en zelfstandig leren.
  • Piramide is een evenwichtige methode waarin alle ontwikkelingsgebieden op gelijkmatige wijze aan de orde komen. Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun nodig hebben zoals taalstimulering en spel. Voor pientere peuters heeft Piramide extra uitdagende activiteiten.

Drie jarige peuters kunnen twee op 8 peuterspeelzalen één of twee extra dagdelen peuterspeelzaal bezoeken, in de zogeheten drie-plusgroep. 

Waarom Piramide;

  • Piramide prikkelt en daagt peuters uit tot zelf nadenken.
  • Piramide werkt onder andere met zang en muziek. De ochtend en de middag verlopen aan de hand van een vast ritme, dit is heel belangrijk voor peuters. Ze kunnen immers nog geen klok kijken. Met signaalliedjes gaan we steeds weer over op een andere activiteit. De kinderen herkennen dit en weten wat er komen gaat. Kenmerkend voor Piramide zijn de dagritmekaarten, hierop staat afgebeeld wat de peuters gaan doen; zoals buitenspel, knutselen, fruit eten of een verjaardag vieren. Per activiteit wordt een knijper verzet op de volgende kaart. Het laat kinderen zien hoe de dagindeling eruit ziet en wanneer het weer wordt opgehaald.

Bij de peuterspeelzaal ligt het accent op spelen. Er zijn 13 projecten waaruit per schooljaar een aantal projecten uitgevoerd worden.
Ieder project duurt enkele weken en bestaat uit vier fasen, namelijk;

  • oriënteren
  • demonstreren
  • verbreden
  • verdiepen

Een thematafel met, voor de peuters, herkenbare voorwerpen die in relatie staan tot het onderwerp van het lopende project. Hierdoor ontstaan nieuwe spelsituaties en gesprekjes. Ook de ouders kunnen zien waar de peuters op dat moment mee bezig zijn. Zij krijgen een ouderbrief mee over de uitleg van het thema en de activiteiten.
Wij vinden het heel belangrijk dat ouders thuis verder gaan door met hun kind te praten over het thema of om spulletjes mee te nemen voor de thematafel.
Door er thuis ook mee bezig te zijn leert de peuter nog meer over het thema.


Voor meer informatie download hier de folder van CITO