Behalen van het Beweegdiploma (i.s.m. KNGU)

Als eerste peuterspeelzaalorganisatie in Nederland gaan we vanaf 2015 werken aan het behalen van het beweegdiploma voor peuters. Gedurende de peuterspeelzaalperiode vindt een grote ontwikkeling van de motoriek plaats. Door allerlei leuke beweegspelletjes met of zonder materialen worden de vaardigheden spelenderwijs aangeboden. Zo leren de peuters onder andere rollen, duikelen, draaien, balanceren, klauteren, springen, mikken en vangen. 

Vaardigheden die belangrijk zijn voor de rest van zijn/haar leven. Zo weten we dat dit van grote invloed is op de algehele hersenontwikkeling.
Het vormt de basis, samen met de ontwikkeling van de zintuigen, taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling voor het verdere ontwikkelen en het leren.
Maar wat nog veel belangrijker is, is dat wij nu al zien hoeveel plezier peuters beleven aan de beweegactiviteiten! Toen een juf voorstelde om te gaan fietsen (het regende buiten) riep een peuter; Nee ik wil gymmen! Daar waren de andere peuters het snel mee eens.

logo beweegdiploma 1

 

Nijntje is ambassadeur van het Beweegdiploma. Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. 

Het trainen en invoeren van deze merthode is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de gemeente Steenwijkerland. 
De leidsters van SPS zijn in juni 2014 gestart met de training en in november hebben zij hun certificaat behaald. De KNGU heeft alle peuterspeelzalen van SPS het keurmerk gegeven! In de komende maanden zullen de leidsters de peuters allerlei activiteiten aanbieden zodat de peuters de vaardigheden leren beheersen die nodig zijn om het beweegdiploma 1 te behalen. 

Samen met de beweegteamcoaches van de gemeente Steenwijkerland worden contacten gelegd met lokale turn- en sportverenigingen.
Voor alle peuters die straks (de planning is april 2015) het beweegdploma hebben behaald, zullen we voor een feestelijke happening uitnodigen. Dat zal op meerdere locaties in Steenwijkerland plaatsvinden. Uiteraard worden de peuters samen met hun (groot-)ouders uitgenodigd, zodat zij de geleerde vaardigheden van hun trotse peuters kunnen bewonderen.
De leidsters zullen de betreffende ouders tijdig informeren. Het is de bedoeling dat we twee keer per jaar een diplomeringsfeestje zullen houden, zodat in de toekomst alle peuters hun beweegdiploma 1 kunnen behalen. Diverse turn- en gymverenigingen bieden het beweegdiploma 2 (voor kleuters) aan, zodat het plezier in bewegen en sporten voortgezet kan worden! 

Zie verder: www.beweegdiploma.nl 

en onderstaande link waar wij als SPS in het zonnetje worden gezet door de KNGU

http://www.kngu.nl/verhaal-van/opleidingsmiddag-beweegdiploma-voor-peuterspeelzaalleidsters-en-turntrainst/sport-beweegdiploma