Ontwikkelingsprogramma’s

Het is bewezen dat het dieper en langer ingaan op een thema meer ontwikkeling bij peuters teweegbrengt. Door met thema’s te werken kunnen leidsters activiteiten met elkaar verbinden tot een rijk aanbod. Bijvoorbeeld bij het thema ‘ziek zijn’ kunnen peuters spelen met doktersspullen, worden er bijpassende boekjes (voor) gelezen. In de huishoek liggen verkleedkleren klaar en het consultatiebureau is in een hoek nagebouwd, compleet met weegschaal en meetlat. In de kringactiviteit praat de leidster over ziek zijn, het ziekenhuis en doktersbezoek. Ook ouders worden hierbij betrokken, door de thematafel of verteltafel kunnen ouders zien waarover gewerkt wordt. Peuters vertellen er graag over en laten zien hoe het gaat: "Nu moet de dokter even bij jou luisteren" zegt Damian terwijl hij de stethoscoop op zijn vaders hand drukt.  

Op onze speelzalen wordt met een ontwikkelingsstimuleringsprograma gewerkt. Alle peuterspeelzalen van SPS werken met Piramide. Deze methode valt onder de Voor en Vroegschools Educatie (VVE). Piramide is een bewezen effectief programma waarmee de leidsters spelenderwijs de ontwikkeling van peuters stimuleren. Dit gebeurt door samenhang te brengen binnen het thema door afstemming van het taalaanbod (boekjes, liedjes), de activiteiten, de inrichting van de speelleeromgeving (de huishoek kan ook worden omgetoverd tot een ziekenhuis) en de initiatieven van de leidster.

De peuterspeelzaal zoals we die van oudsher kennen biedt per basis groep twee dagdelen peuterspeelzaal met begeleiding van één gekwalificeerde leidster. Dat betekent dat het aanbod wordt agfestemd op de aanwezige peuters over een periode van ongeveer 3 weken. Dit zijn VVE basis Peuterspeelzalen
VVE basis peuterspeelzalen zijn de Boschkabouters (Willemsoord), Hakkepuf (Oostermeenthe), Hummeltje (Eesveen), de Kletskoppies (Blokzijl), Peuterleut (Wanneperveen), Peuterstation (Centrum), Tukkepukje (Tuk), Tweeplus (Kuinre), en Ukkepuk (een christelijke peuterspeelzaal in het centrum van Steenwijk).

Drie peuterspeelzalen hebben naast hun basisgroepen een 3+ groep waar 3 jarige peuters twee extra dagdelen per week mogen komen. Op de 3+ groep staan twee gekwalificeerde leidsters. De uitvoering van het VVE programma noemen we hier de VVE plus peuterspeelzalen. Doordat 3 jarige peuters twee extra dagdelen komen kan er dieper ingegaan worden op het thema, de activiteiten worden iets moeilijker, peuters werken al een beetje samen aan kleine opdrachtjes. Alles blijft spelenderwijs en op peuterniveau waardoor peuters zich uitgedaagd voelen, nieuwsgierig worden en mee willen doen. 
VVE plus speelzalen zijn de Wip Wap (Giethoorn), de Mannegies (Sint Jansklooster), Kiekeboe (Oldemarkt).

De landelijke politiek zet scherp in op het voorkomen van (taal) achterstand bij jonge kinderen in het basisonderwijs. De wet die dit omschrijft is de wet OKE, Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. In het Uitvoeringsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011-2015 heeft de gemeente Steenwijkerland aangegeven hoe zij dit met de voorschoolse voorzieningen wil realiseren. SPS heeft een belangrijke rol in de uitvoering hiervan door de toewijzing van vijf Wet OKE bestendige VVE-locaties. Voor ons, de SPS en onze partners in Steenwijkerland, ligt de uitdaging deze VVE-doelgroepkinderen (kinderen die vallen onder de gewichtenregeling basisonderwijs en kinderen met een zorg-indicatie van de jeugdgezondheidszorg) te leiden naar die vijf locaties.

De vijf wet OKE bestendige VVE-locaties hebben, naast de basisgroep(en) ook een groep met twee gekwalificeerde leidsters, dit noemen we een basis plus groep. Deze speelzalen hebben 3+ groepen voor alle 3 jarige peuters. Dit zijn onze VVE extra peuterspeelzalen, hierbij hoort Ieniemienie (Gagels), 't Molentje (Centrum), de Bezige Bijtjes (Steenwijk West), de Grutterij (Vollenhove) en de Woelwatertjes (Steenwijkerwold).

Peuters waarvan is aangegeven dat zij in aanmerking komen voor de extra begeleiding hebben zowel voorrang op de basis plus groep als op de 3+ groep van een VVE extra peuterspeelzaal. Zij mogen zelfs al met twee-en-een-half jaar geplaatst worden op de 3+ groep om hun speelleertijd te verruimen en hun ontwikkelingskansen te vergroten. 

De uitvoering van VVE is op de VVE extra locaties zoals aangegeven in de Wet OKE; het VVE programma wordt aan kinderen die dat nodig hebben aangeboden op 3 of 4 dagdelen (10 uur) onder begeleiding van twee gecertificeerde leidsters. 

Alle leidsters op de VVE extra speelzalen zijn gecertificeerd voor het werken met Piramide. 

Via de bibliotheek kunnen leidsters boekenpakketten lenen. De bibliotheek stelt een verzameling boeken samen die betrekking heeft op het thema waar de leidster mee wil gaan werken. 

Bijna alle leidsters hebben een training Taallijn gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe je met kinderen een gesprekje voert, welk soort vragen effectief zijn en hoe je peuters meer kunt betrekken bij een boekje. Met name voor de peuters die best een duwtje in de rug kunnen gebruiken is het belangrijk dat leidsters deze werkwijze zich eigen maken.

Het Spel en Boekenplan wordt op verschillende speelzalen aangeboden. Dit is een uitleensysteem van tasjes met een boekje en een bijpassend spel of speelgoed.
Met behulp van de tips en spelsuggesties kunnen ouders thuis met hun kind hiermee spelen.
De uitleen vindt plaats op door de speelzaal aangegeven data.

Douwnload hier de folder over PIRAMIDE de educatieve methode voor alle jonge kinderen