Stichting Peuterspeelzalen stopt, maar peuterspeelzalen blijven!

Per 1 januari 2018 gelden, als gevolg van veranderende wetgeving, voor peuterspeelzalen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en dezelfde financieringsvoorschriften. Voor Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS) heeft dit tot gevolg dat het niet langer mogelijk is om peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Op dit moment wordt, met hulp van externe deskundigen, gekeken welke andere partijen locaties en personeel willen overnemen.
Uitgangspunt is om in het najaar duidelijkheid te hebben over deze overnames.

Belangrijkste verschillen en overeenkomsten vanaf 2018.
Peuteropvang, is voor kinderen van twee tot vier jaar, kortdurend (maximaal 3,5 uur) met twee gediplomeerde leidsters op de groep.
Peuteropvang wordt 40 weken per jaar (net als basisscholen) aangeboden.
Kinderopvang is hele-dag-opvang, voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gaat ook in de schoolvakanties door.
Peuters van werkende ouders maken gebruik van de kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor de kinderopvang én voor de (kortdurende) peuteropvang.
Voor de andere ouders, die gebruik maken van kortdurende peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar draagt de gemeente bij aan de financiering.

Kwaliteitseisen
Naast de wettelijke eisen, stelt de gemeente Steenwijkerland extra eisen waar organisaties, die peuters opvangen van niet werkende ouders, aan moeten voldoen.
Peuters die extra begeleiding nodig hebben komen per 2018 in aanmerking voor financiering door de gemeente. Hoe de financiering precies aangevraagd moet worden, wordt op dit moment door de gemeente uitgezocht en in kaart gebracht.

Wel of niet inschrijven?
U kunt uw peuter gewoon inschrijven en plaatsen. Een inschrijving verplicht u tot niets en u bent vrij om per 1 januari 2018 uw peuter naar de nieuwe organisatie te laten gaan of een andere keuze te maken.

Wat is voor u belangrijk
Belangrijkste verandering per 1 januari 2018 is de ouderbijdrage.
In 2018 zijn er twee routes. 

  • Voor werkende ouders loopt het via de belasting; de kinderopvangtoeslag.
  • Voor andere ouders draagt de gemeente bij in de financiering.

Informatie hierover kan pas worden gegeven als de gemeente duidelijkheid geeft over hoe hieraan vorm wordt gegeven.

Steenwijk, juli 2017