Peuterspeelzaal de Kletskoppies

VVE basis Peuterspeelzaal Kletskoppies
Groenestraat 32
8356 DB  Blokzijl
Telefoon 06 - 44 39 75 57

Indeling groep:
Dinsdag- en donderdag ochtend
onder leiding van juf Ilona

Openingstijden:
's Morgens van 8.45 uur tot 11.15 uur

 

Meer nieuws van peuterspeelzaal De Kletskoppies

Peuterspeelzaal De Kletskoppies te Blokzijl Peuterspeelzaal De Kletskoppies te Blokzijl
Peuterspeelzaal De Kletskoppies te Blokzijl Peuterspeelzaal De Kletskoppies te Blokzijl