Anbi 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. (meer informatie www.belastingdienst.nl)

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd

 • Naam van de instelling: Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland
 • RSIN/fiscaal nummer:  800854962
 • contactgegevens:  Gasthuislaan 24
                             8331 MX  Steenijk
                             0521-524685
 • De doelstelling van de stichting: Het verzorgen van het Peuterspeelzaalwerk in de gemeente Steenwijkerland
 • Het beleidsplan:  klik hier
 • De bestuurssamenstelling:  klik hier
 • Het beloningsbeleid: de medewerkers van SPS (peuterspeelzaalleidsters, managers, kantoormedewerker en huishoudelijk personeel) worden conform de CAO Welzijn uitbetaald. Op de peuterspeelzaalgroepen worden de leidsters ondersteund door vrijwilligers, in het personeelsbeleid is een apart hoofdstuk Vrijwilligersbeleid opgenomen. Hier staan taken en verantwoordelijkheden voor de vrijwilligers beschreven, de vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van peuterspeelzaalleidsters. Vrijwliigers op de groepen krijgen een vergoeding van 7 Euro per meegedraaid dagdeel. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers, dat kunnen ouders van peuters zijn of kandidaten die op basis van hun deskundigheid worden voorgedragen. Alle medewerkers in dienst van SPS, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden dienen in het bezit te zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten voor de VOG van vrijwilligers en bestuursleden worden door SPS betaald, medewerkers dienen deze zelf te bekostiogen, stagiaires vallen onder de verantwoordelijkheid van hun opleidingsinstituut. Voor alle vrijwilligers heeft de gemeente Steenwijkerland een collectieve verzekering afgesloten.
  Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Klik hier
 • Financiële verantwoording 2015: klik hier