Hier komt het nieuws van Peuterspeelgroep Ukkepuk!

 

Over peuterspeelzaal Ukkepuk

Korte ontstaansgeschiedenis

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zal peuterspeelzaal Ukkepuk onderdeel zijn van Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland.

Peuterspeelzaal Ukkepuk heeft een christelijke identiteit. Dit betekent in de praktijk dat we met de kinderen bidden, christelijke liedjes zingen en de christelijke feesten vieren. Ook proberen we de kinderen op een eenvoudige wijze kennis te laten maken met de Bijbel. Ons doel is om vanuit deze identiteit een sfeer te scheppen waarin iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en vertrouwd voelt.

Dat geldt dus ook voor kinderen die niet of minder bekend zijn met het christelijk geloof. Ook zij zijn van harte welkom!

Een peuterspeelzaal is een plek waar peuters regelmatig samenkomen onder leiding van leidsters. In de peuterspeelzaal is al het speelgoed en de materialen afgestemd op deze leeftijdsperiode en de leidster heeft door haar opleiding kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Peuters worden gestimuleerd tot spel en doen hiermee nieuwe vaardigheden op wat hen meer zelfvertrouwen geeft. Doordat de peuters elkaar ontmoeten in de speelzaal leren zij ook vaardigheden hoe je met elkaar om moet gaan en leren zij om te gaan met regels en grenzen. Ze leren problemen oplossen en doen nieuwe ideeën op. Kortom een speelzaal is een stimulerende omgeving voor peuters.

Algemene informatie

Iedere peuter uit Steenwijk mag vrijblijvend een keer komen kijken met zijn ouder(s) en/of verzorger(s). Hiervoor wel graag even contact opnemen met de leidster. Geplaatste peuters komen, indien mogelijk, twee ochtenden per week naar de peuterzaal. Aanmelding, inschrijving, plaatsing en betalingen lopen via het centrale kantoor in Steenwijk.

Groepen en begeleiding

Bij peuterspeelzaal Ukkepuk draait momenteel één groep van maximaal 14 peuters van 2 tot 4 jaar op de dinsdag- en vrijdagochtend. Er is een gediplomeerde leidster en daarnaast is er iedere ochtend een vrijwilligster die meedraait. De opleiding van de leidster voldoet aan de eisen van de CAO Welzijn. Zowel leidster als vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag). Soms hebben we een stagiaire, zij is altijd boventallig en dient bij een stage langer dan 60 uur per jaar in het bezit te zijn van een VOG.

Het signaleren van achterstanden of bijzonderheden in de ontwikkeling van het jonge kind is een belangrijke taak van de leidster. De leidsters van Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland volgen regelmatig cursussen, workshops, leidsteroverleg, intervisieoverleg en peuter/kleuteroverleg.

Indeling speelmorgen

Openingstijden

De peuterspeelzaal is op dinsdag- en vrijdagochtend open voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.

Openingstijd:           van 8.30 tot 11.15 uur

Kinderen brengen:    van 8.30 tot 8.45 uur

Kinderen ophalen:    om 11.15 uur

Dagindeling

Het is voor peuters belangrijk een herkenbaar dagritme d.m.v. dagritmekaarten te hanteren. Ze hebben nog geen tijdsbesef, waardoor de dagindeling het enige houvast voor hen is om te weten wat er nog gaat komen en wanneer hij/zij weer wordt opgehaald. Ook voor de leidster biedt een vast dagritme duidelijke handvaten om haar activiteiten in te passen in het geheel. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor kan worden besloten om van het vaste programma af te wijken. Aanleiding hiervoor kan zijn het weer, verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis.

Voor nieuwe peuters is de herkenning van het dagritme een belangrijk aspect in de gewenning. Ouders kunnen hierop inspringen bij de voorbereiding op het speelzaal bezoek.

In grote lijnen ziet het dagritme er zo uit:

 8:30   –   8:45 uur    Kinderen worden gebracht/ vrij spelen

 8:45   –  9:10 uur     Welkoms kring, namen opnoemen, Bijbelverhaal, liedjes,

                                taalactiviteit

 9:10   – 10:00 uur    Knutselactiviteit/ vrijspelen daarna opruimen

10:00  – 10:25 uur    Eten en drinken

10:30  – 11:00 uur    Buiten spelen of andere(beweeg) activiteit

11:15 uur                  Kinderen worden gehaald

Vakanties: de speelzaal is tijdens de schoolvakanties gesloten.

Deze worden tijdig kenbaar gemaakt.

Afmelden van uw peuter
Als uw peuter om de een of andere reden (ziekte of vakantie)niet komt, bel dan even met de peuterspeelzaal tussen 8.30 - 8.45 uur.


Huisregels van Ukkepuk

Brengen en halen

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 8.30 uur en 8.45 uur.

Jassen worden aan de kapstok gehangen.

In de gang staat een mand voor het fruitmoment. Hierin worden de drinkbekers en fruitbakjes, voorzien van naam gedaan. De mand met drinken en fruit wordt tijdens het fruit eten door ons in de speelzaal gezet en na afloop weer in de gang.

De tas voorzien van naam met hierin evt. luier, billendoekjes en droge kleding (Dit geldt voor de kinderen welke nog niet zindelijk zijn.) wordt aan de kapstok gehangen

De kinderen worden in de speelzaal gebracht, en doen samen met de ouder nog even een puzzel of een spelletje, boekje lezen of gaan nog even spelen in de huishoek. Dit noemen we spelinloop.

We vragen wel aan de ouders afscheid te nemen van hun kind, zodat het kind niet ineens tot ontdekking komt dat mama/papa verdwenen is. Dit zou namelijk het vertrouwen van het kind kunnen schaden.

Om 8.45 uur gaan we beginnen in de kring en verwachten we dat alle ouders weggaan. (uitzonderingen daargelaten en in overleg met de leidster)

Om 11.15 uur kunnen ouders hun kind weer ophalen uit de speelzaal.

Om 11.15 uur wordt de deur van de speelzaal open gedaan en ouders uitgenodigd binnen te komen.

Wilt u bij het ophalen van uw peuter rekening houden met de basisschool waar op dat moment les wordt gegeven.

Vooral het klaslokaal naast onze speelzaal.

Wilt u niet in het zicht van het leslokaal gaan staan. U kunt bij de klapdeuren gaan staan of zitten op de bankjes daar.

Kinderen niet laten rennen en schreeuwen in de gang/ het gebouw.

Wanneer een kind wordt opgehaald door iemand welke niet bekend is bij de leidster, vragen we ouders dit vooraf te melden.

Eten en drinken

Fruit en drinken worden niet door de peuterspeelzaal verstrekt.                                  

Wilt u uw kind daarom drinken en schoongemaakt/geschild fruit meegeven in gemerkte en goedsluitende bekers en bakjes? Het eten is een tussendoortje, dus niet te veel meegeven a.u.b.

We eten alleen fruit of wanneer uw kind geen fruit lust een boterham met gezond beleg. Denk ook eens aan komkommer, paprika, wortel enz.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen snoep of koek meenemen. Een ander kind begrijpt dan meestal niet waarom het ene kind wel snoep mee heeft en zij-/hijzelf niet. Koek en snoep wordt weer meegegeven naar huis.

De bekers en fruitbakjes mogen de ouders in de mand in de gang doen.

Elke speelzaalmorgen mag het hulpje de drinkbekers uitdelen.

Zindelijkheid

De kinderen welke niet zindelijk zijn nemen een tas voorzien van naam met luier, billendoekjes en droge kleding mee. We gaan ervan uit dat uw kind met een droge luier op de speelzaal komt. Normaal gesproken kan een kind hier de hele ochtend mee doen. Wanneer nodig wordt er verschoond en na het fruit eten wordt gekeken of verschonen nodig is. Controleer of er een luier in de tas zit, anders kan uw kind niet worden verschoond.

Kleding:

Het is handig als een kind makkelijk zittende kleding aan heeft welke ook vies mag worden.

Verjaardagen/ trakteren

De verjaardag van een peuter is een belangrijke gebeurtenis. Bij Ukkepuk wordt de verjaardag in overleg met de ouders gevierd. De voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties en vooral niet te veel.

Evenzo beschuit met muisjes, als er een baby geboren is.

We vragen ouders aan de leidster door te geven als een kind bepaalde traktaties niet mag hebben.

Ouders wordt de gelegenheid gegeven mee te kijken op de ochtend wanneer het kind trakteert.

Wanneer een ouder niet de hele ochtend wil blijven kan er ook voor worden gekozen alleen tijdens de viering te komen. De viering is vanaf 10.45 uur.

Ook wordt er aandacht besteed aan de verjaardagen van papa, mama en opa's en oma's.

Als u aan het begin van de ochtend aangeeft voor wie er wat gemaakt moet worden, mag uw kind wanneer hij of zij dit wil hier een kleurplaat voor maken.

Meedraaien ouders

Wanneer onze vaste vrijwilligster om wat voor reden dan ook niet kan komen, zal de leidster een beroep doen op ouders om een ochtend mee te draaien als ouderhulp. Soms wordt hulp gevraagd bij bijzondere activiteiten.

Meenemen van eigen speelgoed

De kinderen mogen speelgoed van huis meenemen naar de speelzaal. Dit gebeurt wel op eigen risico.

Hek

Het toegangshek bij het plein moet altijd worden gesloten. Ook wanneer we niet buiten spelen. Zo kunnen we voorkomen dat er geen kinderen ons ontglippen.

Deur

Denkt u eraan de deur van het lokaal van de speelzaal altijd te sluiten.

Zo kunnen we voorkomen dat er geen kinderen ons ontglippen.

Informatie

Informatiebrieven e.d. worden meestal via e mail verstuurd. Ook op het whitebord in de hal wordt nuttige informatie opgehangen.

Werkjes van de kinderen worden wanneer deze mee naar huis mogen, aan de kinderen zelf meegegeven of op de groepstafels gelegd.

Telefoon

Het wordt zeer op prijs gesteld niet te bellen tussen 8.45 uur en 11.15 uur (tenzij dit dringend noodzakelijk is, of in overleg).

Ophalen

Om 11.15 uur worden de kinderen weer opgehaald uit de speelzaal. Voor 11.15 uur komen de ouders niet binnen. (Voor een rustige afsluiting)

De bekers en fruitbakjes worden uit de mand in de gang gehaald, tasjes worden weer meegenomen.

Zakelijke mededelingen

  • Geef uw kind vlak voor het brengen een droge luier. Wij verschonen alleen indien dit noodzakelijk is.
  • Voor verven hebben we schorten, maar toch zal er verf op de kleren kunnen komen, dus trek ze niet hun mooiste kleren aan.
  • Door de stichting is een WA verzekering afgesloten voor:

Bestuur, personeel en kinderen, in het geval van (door schuld of nalatigheid) veroorzaakte schade voor of aan anderen, toegebracht tijdens het peuterspeelzaal gebeuren.

Mochten er problemen zijn op de peuterspeelzaal met uw kind, neem dan contact op met de leiding zodat wij dit zo snel en goed mogelijk kunnen oplossen.

Het algemene informatieboekje kunt u vinden op de website van

Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland.

www.psz-steenwijkerland.nl

 

 

Openingstijden:

Dinsdagochtend:    van 8.30 uur tot 11.15 uur.

Vrijdagochtend:      van 8.30 uur tot 11.15 uur.

Kinderen brengen:  van 8.30 uur tot   8.45 uur.

Kinderen ophalen:  om 11.15 uur

                                                                                                                          

Contactgegevens

Leidster:

Johanna van Beek                               

06-10399543                                   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                           

Vrijwilligster:

Zina Arnold

                                                                                                         

Oudercommissieleden:

Evelien van Dijk

Thamar de Vries

Chantal Zijlstra

Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland:

Postadres: Postbus 106

8330 AC Steenwijk

Bezoekadres: Gasthuislaan 22

8331 MX Steenwijk

Tel: 0521 – 524685

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internetsite:

www.psz-steenwijkerland.nl


Vakanties schooljaar 2016-2017

Eerste schooldag 30 augustus 2016
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
Goede Vrijdag en tweede Paasdag 14 april 2017/ 17 april 2017
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaartsdag + vrijdag 25 en 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017

 ___________________________________________________________________

 Vanaf 10 januari 2017 t/m 17 februari gaan we werken met het thema:

                                                Ziek en Gezond

Tussendoor besteden wij aandacht aan het prentenboek van het jaar:

                                                                             De kleine walvis

De bijbelverhalen gaan in deze weken over Jona

 

 

 Hier volgt de ouderbrief

 

Thema:  ‘Kusje…beter!’

In elk gezin is er weleens iemand ziek. Uw kind natuurlijk ook. Ziek zijn is niet zo’n prettige ervaring voor uw kind en voor u brengt het extra zorg mee. Uw kind vraagt meer aandacht dan gewoonlijk en als je ziek bent kun je ook niet lekker spelen. Maar als uw kind weer beter is, is alle pijn en moeite gelukkig meestal ook weer gauw vergeten.U ervaart, net als alle ouders, dat baby’s, dreumesen en peuters helaas allerlei vervelends kan overkomen. Ze stoten flink hun

hoofd en krijgen een bult, vallen over een obstakel of over hun eigen benen, worden gestoken door een wesp, hebben een splinter in hun vinger, een schram op been of arm, een sneetje hier of daar. Pijn hebben is voor een jong kind erg en een beetje bloed ontlokt soms heftige reacties. Maar gelukkig bent u er met koude lapjes, een pincet, pleisters en verbandjes om te helpen. En met troost natuurlijk, want gelukkig kunt u een medicijn geven dat altijd werkt: kusje …beter!

Het Piramide-project waar we nu mee beginnen gaat over ‘ziek en gezond’. In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en spelen doktertje. Ze spelen doktertje voor Puk en gaan hem lekker verwennen.  We praten over gezond eten en ongezond eten. Gelukkig is Puk aan het einde van het thema weer beter. De nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden.                                                                                        

Hoe gaat het met uw kind als het verkouden is? Welke middeltjes gebruikt u om het te helpen genezen? U bent met uw kind regelmatig op het consultatiebureau geweest waar van alles gebeurde om zijn of haar gezondheid en een gezonde ontwikkeling te bewaken. Uw kind ziet ook dat u of andere gezinsleden weleens ziek zijn. Uw kind heeft dus allerlei ervaringen op het gebied van ziekte en gezondheid die het met u kan delen en waar u samen over kunt praten

 

Doet u thuis mee?

Misschien bent u, een van de gezinsleden of uw kind juist in deze periode verkouden. Dat is dan zo’n levensechte situatie die uw peuter meemaakt. U kunt er nu misschien wat meer met uw kind over praten dan u anders zou doen. Hoe voelt het als je verkouden bent? Waar doet het zeer? Je hoofd, je keel, je neus, overal kun je last hebben. Misschien heb je koorts. Je moet vaak je neus snuiten, hoesten en niezen. Je hebt behoefte aan slaap maar wordt wakker van het hoesten. En na een tijdje is het weer over! De verkoudheid is weg, maar komt misschien over een tijdje weer terug.

Wat peuters graag doen     
Kleine ongelukjes horen bij het leven van kleine kinderen. Een kind stoot zich vaak of valt, krijgt een schaafwond of een wespensteek. Uw kind speelt graag na met een pop of knuffel wat hem zelf is overkomen. Dat gebeurt vaak heel spontaan. Kijk eens of u het spel mee kunt spelen. Maak er een echt doen-alsof-spel van: u laat de beer bijvoorbeeld vallen en nu heeft hij een geschaafde knie waar wat bloed uitkomt. De beer huilt want het doet zo zeer en uw kind helpt mee troosten en de zere knie verzorgen door die schoon te maken en er een pleister op te doen. U zult zien dat uw kind dit spel of elementen ervan graag herhaalt. Het is een mooie manier om een vervelende ervaring te verwerken.

Peuters houden van versjes en liedjes en het is een uitstekende manier om de taalontwikkeling te stimuleren.

 

 
Versjes en liedjes

huiltje

traantje

klein verdrietje

je bent mijn kleine

zielenpietje

lachje

kusje

in je nekje

je bent mijn kleine

lachebekje

__________________________

Puk is ziek

Kleine Puk wat is er nou

Je zit te bibberen van de kou

zit te niezen en te proesten

en dan moet je ook nog hoesten

Dokter, dokter kom eens gauw

Puk die heeft een flinke kou

Hij kijkt in zijn keeltje en zijn oren

En wil ook zijn longen horen

De dokter geeft een goede raad

Zorg dat Puk naar bed toe gaat

En geef een drankje in zijn mond

Dan is puk zo weer gezond

__________________________

Hatsjie! Hatsjie!  Ik nies.

En mijn neus is heel vies.

Even wachten…

Zakdoek…  snuiten…

Alle snottebellen buiten

 

Boeken

Bij de dokter

Helga Warmels en Marjolein Hund

Beer is ziek

Karma Wilson/Jane Chapman

Dikkie Dik Pleisters plakken

Jet Boeke

Bobbi is ziek

Ingeborg Bijlsma & Monica Maas

betje big is ziek

Dick Bruna

 ___________________________________________________________________

Nationale voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2017 vinden plaats van

woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari

Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2017: De kleine walvis, geschreven door Benji Davies en vertaald door Edward van de Vendel. 

Vrijdag 27 januari gaan wij naar de voorstelling van Inkipinkie in het kader van de Nationale Voorleesdagen.

We worden verwacht om 9.30 uur in de bibliotheek.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende weken gaan we aan de slag met het thema: Kleding

hier volgt de ouderbrief

 

 

Thema: KLEDING   ‘Dat wil ik aan!’

Heeft u ook zo’n peuter die precies aanwijst wat hij of zij vandaag aan wil? Of maakt het uw kind niets uit? Bij ieder kind en iedere volwassene speelt zich iedere dag hetzelfde ritueel af: aan- en uitkleden, jas aan, jas uit, schoenen of laarzen aan want het regent, of petje op want de zon schijnt zo fel. De pyjama of nachtpon moet aan en uit en misschien kleed u uw kind in de loop van de dag nog wel eens om.

Wat weet uw kind allemaal al over de kleding die het draagt? Hoe het heet en in welke volgorde je je aankleedt? En wat kan het al goed zelf aantrekken en wat gaat nog lastig? Misschien is uw kind handig met klittenbandsluiting maar is een knoopje goed door het knoopsgaatje halen nog veel te lastig.

Het project kleding leert uw kind de namen van de kledingstukken en worden er spelletjes gedaan met poppen en knuffels die aan- en uitgekleed worden. Zo ontdekt uw kind steeds meer hoe de kledingstukken aangetrokken worden. Natuurlijk gaan we In ook verkleedkleren gebruiken.

Doet u thuis mee?

Als u uw kind helpt met aankleden benoem dan wat er gebeurt en wat het kind doet. Laat uw peuter  vooral zoveel mogelijk zelf aan het woord, bijvoorbeeld: Vertel eens hoe we dat gaan doen! of Wat doen we eerst? Hoe kun je het beste je lange broek aantrekken? Vertel eens hoe je dat doet. Hoe maken we jouw mooie rode blouse dicht?

Wat peuters graag doen

Peuters zijn graag waar hun moeder of vader ook is en ze willen graag ‘helpen’. Helpen bij wat u aan het doen bent. Hoewel dat natuurlijk niet altijd even handig is, is het toch leuk om te kijken op welke momenten dit kan. Bijvoorbeeld bij het inladen van de wasmachine: welke kleren van jou stop jij erin? En welke kleren van mama en papa? Wat pak je nu uit de wasmand? Hoe heet dat? Het leeghalen van de wasmachine of de droogtrommel is ook een leuk werkje waarbij u samen veel plezier kunt hebben. Praat over de kledingstukken die voor de dag komen, bijvoorbeeld: ‘Kijk eens of jouw broek mooi schoon is geworden? Heb je die andere sok met die bolletjes ook al gezien?’

Bekijk samen eens of er bladen in huis zijn waar kleding in staat. Bespreek wat voor kleren het zijn en of het kleding is voor jongens of meisjes, of allebei, voor buiten of binnen, om in te slapen of buiten te spelen, voor heel kleine kinderen, voor ‘kinderen als jij’, voor mama of papa of grotere kinderen.

Uw kind hoort op de speelzaal woorden en begrippen die met kleding te maken hebben. Als u thuis deze woorden en begrippen ook spelenderwijs gebruikt in gesprekjes met uw kind, helpt u mee aan de uitbreiding van de woordenschat van uw kind.

Voorlezen

Tijdens het piramideproject kleding wordt het boek Aankleden met Fien en Milo voorgelezen. Dat gebeurt niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen.


Versjes en liedjes

Eerst mijn hemd                            

En  dan mijn broekje                             

Dan mijn T-shirt

Ik ben bijna klaar                           

Nu nog mijn broek                         

En mijn sokken                              

En mijn schoenen?                          

O, die staan daar   

________________________________  (Naam van het kind)

heeft nieuwe schoenen aan.

Ga eens staan.

Laat de voorkant eens zien?

Laat de achterkant eens zien?

 Boelieboem, boeliebooi.

Jouw schoenen zijn beremooi!

(i.p.v. schoenen vul je in: trui, rok, jurk, hoed enzovoorts)

________________________________

Stapperdestap daar kom ik aan,
Met mijn nieuwe schoenen / klompen aan.
Hoor je me lopen , hoor je me gaan
Stapperdestap daar kom ik aan

________________________________

Jozef Jozef
Jozef had een jas
Een jas? een jas!
Een wonderlijke jas
Een jas met honderd kleuren
Wat kon er nog gebeuren
Met Jozef

_________________________________________

’s Ochtends vroeg  dan lig je nog te slapen

De vogeltjes die zijn allang op

In je bed is het  zo lekker

Maar dan ineens gaat die wekker!

Opstaan,  opstaan kom je bed maar uit,

’t  is tijd om je te gaan wassen,

Met je washand, washand, was je je weer fris

Maar brrr wat is dat water koud.

Met een handdoek, handdoek, droog je je dan af

En poetst natuurlijk ook je tanden,

Je pyjama, pyjama, is dan allang uit

Maar wat trek je als eerste aan,

Dat is je onderbroek, onderbroek, onderbroek

En dan een hempie, een blouse of een dikke trui,

Een broek een jurk of een rok, je sokken

En je schoenen en dan ben je aangekleed,

Dan kijk je in de spiegel en kamt dan je haren

En Oh wat ben je mooi en Oh wat ben je mooi!!!

(Dirk Scheele)

 

Boeken

Aankleden met Fien en Milo

Pauline Oud

Waar is mijn sok

Marijke ten Cate

Nieuwe kleertjes voor Boelie Beer

Betty Sluyzer

De rommelige reus

Julia Donaldson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

We gaan de komende weken aan de slag met het thema Lente.

Hieronder kunt u de ouderbrief lezen, welke bij het thema hoort.

 

Thema: ‘Holletje, bolletje, lente!’

De lente is een bijzonder seizoen. Er verandert in enkele weken tijd heel veel. Zeker als de temperatuur gaat stijgen. De natuur verandert zichtbaar. De bomen en struiken krijgen blad, langzamerhand verschijnen de lentebloemen in allerlei kleuren, er is weer meer gefluit van vogels te horen. De dikke winterkleren gaan in de kast en de wat meer luchtige kleren kunnen op sommige dagen al worden aangetrokken. Hoe beleeft uw kind deze veranderingen? Wat denkt u? Jonge kinderen zijn erg gericht op wat ze zien, horen, ruiken en proeven. Ze willen alles met de handen vastpakken en onderzoeken. Ziet u dat uw kind ook doen? Heeft u het ook zo druk met uitleggen en vertellen hoe alles heet? Wil uw kind ook weten wanneer die bloem uit de bol tevoorschijn zal komen, hoe en waar de vogels hun nest maken en wie er voor de pasgeboren vogeltjes zorgt?

 

 

Het thema lente staat dichtbij de natuur. De komende 3 weken gaan we veel doen:
- een lentewandeling maken
- bekijken hoe bloembollen groeien
- ontdekken welke verschillende lentebloemen er zijn
- liedjes zingen over de lente
- prentenboeken lezen
- knutselen over de lente

- leren hoe een kuiken uit het ei komt
- We maken een lentetafel
- Spelen spelletje met boerderijdieren
En nog veel meer!

 

 

Doet u thuis mee?

Waaraan merkt u in uw eigen omgeving het beste dat het lente wordt?
Misschien is er een vogel met een nest in de buurt? Overal in winkels en op de markt verschijnen de lentebloemen. U kunt deze veranderingen aan uw kind laten zien door bijvoorbeeld een lentewandeling door het park te maken of samen in een plantenbak iets te planten of te zaaien. Het is ook leuk om een hyacintenbol te zien groeien.

 

Voorlezen

Tijdens het piramideproject Lente wordt een speciaal boek over ‘lente’ voorgelezen. Dat gebeurt niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn voor uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Dottie’s eieren en Bobbi in de tuin lezen we in de groep aan alle kinderen voor.

                                                  


Versjes en liedjes

Krokusbolletje
Kom eens uit je holletje
Met je bloempjes paars en geel
Op een groene steel

________________________________

De narcis en de tulp en de hyacint

Kom hier lief kind, kom hier lief kind.

De narcis en de tulp en de hyacint

Kom hier lief kind, kom hier lief kind.

________________________________

(opzegversje)

Iede wiede wei
het kuiken in het ei
iede wiede wuit
het kuiken komt er uit.

________________________________

Kipje Tok., tok, tok,tok
kom toch eens uit je kippenhok
Leg voor mij een lekker ei
Oh wat heerlijk smullen wij

(op de wijs van Poesje miauw)
________________________________

Lammetje, lammetje, lammetje
Kom  eens over mijn dammetje
Lammetje lief, lammetje klein,
Wil je wel mijn vriendje zijn?

________________________________

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

 ________________________________

Wat hoor ik toch
Wat hoor ik toch
Wat is dat voor een beest
Ra, ra, ra, hoe heet dat beest?
________________________________

Alle eendjes zwemmen in het water,
Falderalderiere, falderalderare,
Alle eendjes zwemmen in het water,
Fal, fal, falderalderalderaldera.

 

(op de wijs van Visje, visje in het water)
________________________________

Versje om op te zeggen als er een vlindertje wordt ontdekt:

fladdervlindertje

mooi en licht

vleugels open

vleugels dicht

fladdert vrolijk

wordt niet moe

waar vliegt het vlindertje

nu naar toe?

______________________________

Boeken

Bobbi in de tuin

Ingeborg Bijlsma & Monica Maas

Dotties eieren

Julie Sykes & Jane Chapman

Kinderboerderij

Betty Sluyzer

Dottie’s kuikens

Julie Sykes